Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening op de heffing en de invordering van begraaf- en crematierechten 2022

Geldend van 29-04-2022 t/m 31-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Zeist
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van begraaf- en crematierechten 2022
Citeertitel Verordening Begraaf- en Crematierechten 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 juni 2022.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-04-2022 01-01-2023 bijlage 1

19-04-2022

gmb-2022-187844

Onbekend.
19-11-2021 29-04-2022 nieuwe regeling

09-11-2021

gmb-2021-410206

21RV052