Regeling vervalt per 31-12-2025

Tweede openstellingsbesluit SKNL 2021

Geldend van 13-03-2023 t/m 30-12-2025 met terugwerkende kracht vanaf 16-11-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Drenthe
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Tweede openstellingsbesluit SKNL 2021
Citeertitel Tweede openstellingsbesluit SKNL 2021
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie, milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2 van de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap provincie Drenthe

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-03-2023 16-11-2021 31-12-2025 wijziging artikel 3, 6 en bijlage 1

07-03-2023

prb-2023-2725

2023000311
16-11-2021 13-03-2023 tweede openstellingsbesluit

09-11-2021

prb-2021-10916

2021001978