Verordening op de Wijkraden 2022

Geldend van 18-04-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Rotterdam
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening op de Wijkraden 2022
Citeertitel Verordening op de Wijkraden 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 83 van de Gemeentewet
  2. artikel 96 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is tevens vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-04-2024 artikel 6a, bijlage 2, toelichting

04-04-2024

gmb-2024-165701

2024, nummer 82
21-11-2023 18-04-2024 artikel 2, 11, 21, bijlage 1

09-11-2023

gmb-2023-494665

2023, nummer 194
01-10-2023 21-11-2023 bijlage 2

19-09-2023

gmb-2023-415124

2023, nummer 161
12-11-2021 01-10-2023 nieuwe regeling

28-10-2021

gmb-2021-402891

Gemeenteblad 2021, nummer 208