Verordening op de Wijkraden 2022

Geldend van 12-11-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Rotterdam
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de Wijkraden 2022
Citeertitel Verordening op de Wijkraden 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 83 van de Gemeentewet
  2. artikel 96 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is tevens vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester. De artikelen 3, 36 en 37 treden in werking met ingang van 16 maart 2022. Deze regeling vervangt de Verordening op de gebiedscommissies 2014, het besluit van de raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van 12 oktober 2017, tot vaststelling van het Experimenteerbesluit gekozen wijkraden en gelote wijkcomité (Gemeenteblad 2017, nr. 140), de Uitvoeringsregeling loting wijkcomités Rotterdam en het Reglement van orde gebiedscommissies.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-11-2021 nieuwe regeling

28-10-2021

gmb-2021-402891

Gemeenteblad 2021, nummer 208