Regeling vervallen per 25-08-2023

Regeling briefadres en adresonderzoek gemeente Gooise Meren 2021

Geldend van 11-11-2021 t/m 24-08-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Gooise Meren
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Regeling briefadres en adresonderzoek gemeente Gooise Meren 2021
Citeertitel Regeling briefadres en adresonderzoek gemeente Gooise Meren 2021
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 1.1 van de Wet basisregistratie personen
 2. artikel 2.23 van de Wet basisregistratie personen
 3. artikel 2.38 van de Wet basisregistratie personen
 4. artikel 2.39 van de Wet basisregistratie personen
 5. artikel 2.40 van de Wet basisregistratie personen
 6. artikel 2.41 van de Wet basisregistratie personen
 7. artikel 2.42 van de Wet basisregistratie personen
 8. artikel 2.43 van de Wet basisregistratie personen
 9. artikel 2.45 van de Wet basisregistratie personen
 10. artikel 2.47 van de Wet basisregistratie personen
 11. artikel 2.48 van de Wet basisregistratie personen
 12. artikel 2.49 van de Wet basisregistratie personen
 13. artikel 2.52 van de Wet basisregistratie personen
 14. artikel 28 van het Besluit basisregistratie personen
 15. artikel 29 van het Besluit basisregistratie personen
 16. artikel 17 van de Regeling basisregistratie personen
 17. artikel 18 van de Regeling basisregistratie personen
 18. artikel 19 van de Regeling basisregistratie personen
 19. artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht
 20. titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Regeling briefadressen en adresonderzoeken Gooise Meren 2016.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-11-2021 25-08-2023 nieuwe regeling

02-11-2021

gmb-2021-400765

Onbekend.