Kennisgeving voornemen en kennisgeving participatie voor de planuitwerking Ruimte voor de Maas bij Oeffelt

Geldend van 10-11-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Brabant
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Kennisgeving voornemen en kennisgeving participatie voor de planuitwerking Ruimte voor de Maas bij Oeffelt
Citeertitel
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-11-2021 planuitwerkingsfase

10-11-2021

prb-2021-10296

Onbekend.