Openstellingsbesluit ANLb, SNL en SKNL Zuid-Holland 2022

Geldend van 07-04-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 05-10-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Openstellingsbesluit ANLb, SNL en SKNL Zuid-Holland 2022
Citeertitel Openstellingsbesluit ANLb, SNL en SKNL Zuid-Holland 2022
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie, milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR298777/3
  2. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR369692/8
  3. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR465939/2

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-04-2022 05-10-2021 artikel 23

29-03-2022

prb-2022-3945

PZH-2022-800147788
21-10-2021 07-04-2022 nieuwe regeling

05-10-2021

prb-2021-9747

PZH-2021-779199421