Nadere regels themamarkten en braderieën van de gemeente Valkenburg aan de Geul

Geldend van 31-08-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Valkenburg aan de Geul
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Nadere regels themamarkten en braderieën van de gemeente Valkenburg aan de Geul
Citeertitel
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4.81 van de Wijzigingswet Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten (nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht)

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-08-2021 Nadere regels themamarkten en braderieën van de gemeente Valkenburg aan de Geul

31-08-2021

gmb-2021-363549

Onbekend.