Aanwijzingsbesluit toezichthouders rechtmatigheid en kwaliteit Wmo 2015 en toezichthouders rechtmatigheid Jeugdwet

Geldend van 21-10-2021 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 11-09-2018

Algemeen

Overheidsorganisatie Lochem
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Aanwijzingsbesluit toezichthouders rechtmatigheid en kwaliteit Wmo 2015 en toezichthouders rechtmatigheid Jeugdwet
Citeertitel Aanwijzingsbesluit toezichthouders rechtmatigheid en kwaliteit Wmo 2015 en toezichthouders rechtmatigheid Jeugdwet
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2021-60155

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 6.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  2. artikel 1.1 van de Jeugdwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-10-2021 11-09-2018 Nieuwe regeling

12-10-2021

gmb-2021-363454

Onbekend.