Aanwijzingsbesluit toezichthouders rechtmatigheid en kwaliteit Wmo 2015 en toezichthouders rechtmatigheid Jeugdwet

Geldend van 21-10-2021 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 11-09-2018

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders rechtmatigheid en kwaliteit Wmo 2015 en toezichthouders rechtmatigheid Jeugdwet

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem

 

gelet op artikel 6.1 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en artikel 14 Verordening Jeugdhulp gemeente Lochem

 

BESLUIT:

 

als toezichthouders op de rechtmatigheid en kwaliteit van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en toezichthouders rechtmatigheid Jeugdwet met ingang van 1 januari 2019 de toezichthouders kwaliteit en de toezichthouders rechtmatigheid van de gemeente Apeldoorn alsmede de GGD Noord- en Oost-Gelderland aan te wijzen.

 

Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 11 september 2018.

Aldus besloten 12 oktober 2021,

de secretaris,

 

de burgemeester,

Ondertekening