Besluit van gedeputeerde staten van Zuid-Holland van 5 oktober 2021, PZH-2021-786625750, tot vaststelling van het Openstellingsbesluit subsidie Groen werkt beter Zuid-Holland 2021 (Openstellingsbesluit subsidie Groen werkt beter Zuid-Holland 2021)

Geldend van 14-10-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Besluit van gedeputeerde staten van Zuid-Holland van 5 oktober 2021, PZH-2021-786625750, tot vaststelling van het Openstellingsbesluit subsidie Groen werkt beter Zuid-Holland 2021 (Openstellingsbesluit subsidie Groen werkt beter Zuid-Holland 2021)
Citeertitel Openstellingsbesluit subsidie Groen werkt beter Zuid-Holland 2021
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp milieu, financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR298777/3
  2. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR422145/17

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt op 31 december 2024.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-10-2021 nieuwe regeling

05-10-2021

prb-2021-9500

PZH-2021-786625750