Uitvoeringsprogramma Waddenfonds 2021 - 2027

Geldend van 13-10-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Waddenfonds
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiƫle naam regeling Uitvoeringsprogramma Waddenfonds 2021 - 2027
Citeertitel Uitvoeringsprogramma Waddenfonds 2021 - 2027
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-10-2021 nieuwe regeling

01-10-2021

bgr-2021-873

Onbekend.