Aanwijzingsbesluit 2021 toezichthouder Wmo 2015 en Verordening jeugdhulp gemeente Midden-Groningen

Geldend van 08-10-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Midden-Groningen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Aanwijzingsbesluit 2021 toezichthouder Wmo 2015 en Verordening jeugdhulp gemeente Midden-Groningen
Citeertitel Aanwijzingsbesluit 2021 toezichthouder Wmo 2015 en Verordening jeugdhulp gemeente Midden-Groningen
Vastgesteld door gemandateerde functionaris
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 6.1, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  3. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-354155.html
  4. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR629424/3

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-10-2021 nieuwe regeling

04-10-2021

gmb-2021-349231

Onbekend.