Regeling vervallen per 08-10-2022

Uitwerkingsbesluit kunst en cultuur stadsdeel West 2022

Geldend van 30-09-2021 t/m 07-10-2022 met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Amsterdam
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Uitwerkingsbesluit kunst en cultuur stadsdeel West 2022
Citeertitel Uitwerkingsbesluit kunst en cultuur stadsdeel West 2022
Vastgesteld door gedelegeerde functionaris
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR482317/16
  2. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR641971/1

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt alle voorgaande Uitwerkingsbesluiten Kunst en Cultuur West. Deze regeling is vastgesteld door het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel West.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-09-2021 01-07-2021 08-10-2022 nieuwe regeling

21-09-2021

gmb-2021-336325

Onbekend.