Regeling vervallen per 01-10-2021

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten houdende regels omtrent de tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) Werk en Inkomen Lekstroom 2 (Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten WIL – Houten 2)

Geldend van 28-09-2021 t/m 30-09-2021 met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Houten
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten houdende regels omtrent de tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) Werk en Inkomen Lekstroom 2 (Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten WIL – Houten 2)
Citeertitel Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten WIL – Houten 2
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://wetten.overheid.nl/BWBR0015703/2021-07-01

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-09-2021 01-07-2021 01-10-2021 Nieuwe regeling

31-08-2021

gmb-2021-334575

747230