Regeling Bezwarencommissie Orionis Walcheren Ambtenaren

Geldend van 01-10-2014 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Orionis Walcheren
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiƫle naam regeling Regeling Bezwarencommissie Orionis Walcheren Ambtenaren
Citeertitel Regeling Bezwarencommissie Orionis Walcheren Ambtenaren
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp Regeling Bezwarencommissie Orionis Walcheren Ambtenaren
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. https://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/2021-07-10
  2. https://www.orioniswalcheren.nl/organisatie/bestuur.html
  3. https://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/2021-07-23

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Gemeenschappelijke Regeling Orionis Walcheren

Algemene wet bestuursrecht

de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2014 Nieuwe regeling

19-09-2014

bgr-2021-839

AB en DB vergadering van 19.9.2014