Nadere regel subsidie huisvesting voedselbanken gemeente Utrecht

Geldend van 24-09-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Utrecht
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Nadere regel subsidie huisvesting voedselbanken gemeente Utrecht
Citeertitel Nadere regel subsidie huisvesting voedselbanken gemeente Utrecht
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 156, derde lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-09-2021 Nieuwe regeling

21-09-2021

gmb-2021-330030

Onbekend.