Regeling vervallen per 31-08-2024

Uitvoeringsbesluit behorend bij de uitvoeringsregeling Kansen Verzilveren voor Vakmanschap 2021

Geldend van 28-11-2023 t/m 30-08-2024 met terugwerkende kracht vanaf 01-10-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Drenthe
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Uitvoeringsbesluit behorend bij de uitvoeringsregeling Kansen Verzilveren voor Vakmanschap 2021
Citeertitel Uitvoeringsbesluit behorend bij de uitvoeringsregeling Kansen Verzilveren voor Vakmanschap 2021
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie, maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikelen 2.2, 2.8, 2.9, 3.2, 3.9, 3.10, 4.2, 4.4, 4.9, 4.10, 5.2, 5.8, 5.9 van de Subsidieregeling Kansen Verzilveren voor Vakmanschap 2021
  2. artikel 3, derde lid, van de Algemene subsidieverordening provincie Drenthe 2023

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-11-2023 01-10-2021 31-08-2024 wijziging artikel 2

21-11-2023

prb-2023-13919

2023001576
16-12-2022 28-11-2023 Wijziging

13-12-2022

prb-2022-14869

2022002044
01-10-2021 16-12-2022 Uitvoeringsbesluit

14-09-2021

prb-2021-8513

2021001633