Regeling vervalt per 31-08-2024

Uitvoeringsbesluit behorend bij de uitvoeringsregeling Kansen Verzilveren voor Vakmanschap 2021

Geldend van 28-11-2023 t/m 30-08-2024 met terugwerkende kracht vanaf 01-10-2021

Intitulé

Uitvoeringsbesluit behorend bij de uitvoeringsregeling Kansen Verzilveren voor Vakmanschap 2021

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

gelet op de artikelen 2.2, 2.8, 2.9, 3.2, 3.9, 3.10, 4.2, 4.4, 4.9, 4.10, 5.2, 5.8, 5.9 van de Subsidieregeling Kansen Verzilveren voor Vakmanschap 2021;

BESLUITEN:

het Uitvoeringsbesluit behorend bij de subsidieregeling Kansen Verzilveren voor Vakmanschap 2021 vast te stellen.

Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2021.

Gedeputeerde Staten voornoemd,

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

Assen, 14 september 2021

Kenmerk 5.8/2021001633

Uitgegeven: 23 september 2021

Inleiding

In dit Uitvoeringsbesluit staat beschreven welke activiteiten, personen of organisaties in de technische branches en bouw en infra in aanmerking komen voor subsidie op basis van de uitvoeringsregeling ‘Kansen Verzilveren voor Vakmanschap 2021’. Dit conform de uitgangspunten uit het regionale Actieplan: Kansen Verzilveren voor Technisch Vakmanschap. Daarnaast worden in dit Uitvoeringsbesluit de publiek beschikbaar gestelde middelen voor de arbeidsmarkt van de provincie Drenthe, provincie Fryslân, en de gemeente Groningen (WIZ) gepubliceerd. De private middelen uit bijvoorbeeld O&O fondsen en branches zoals hieronder benoemd mogen worden gestapeld met de publieke middelen. Deze bijdrage telt als (gedeeltelijke) cofinanciering voor het uitvoeren van de gevraagde subsidie activiteit. Voor private bijdragen uit (O&O) fondsen en branches moet bij het betreffende fonds de bijdrage worden aangevraagd.

Ter uitvoering van deze regeling wordt over periode 1 oktober 2021 tot en met 31 augustus 2024 het volgende bekend gemaakt:

Artikel 1 Doelgroepen

Op grond van paragraaf 2 (scholing zittend personeel op initiatief van werkgever en werknemer), paragraaf 3 (persoonlijke scholing op initiatief van de werknemer of uitzendkracht), paragraaf 4 (deelregeling zij-instroom) en paragraaf 5 (begeleiding van een zij-instromer) worden de volgende sectoren benoemd als doelgroep.

Werkgevers en werknemers die (gaan) vallen onder de werkingssfeer van:

 • -

  het AVV-besluit CAO Bouw & Infra van 16 november 2020 als gepubliceerd in de Staatscourant op 20 november 2020 nr. 61582 of de opvolgende CAO (beschikbaar budget = € 155.680,--);

 • -

  het AVV-besluit CAO Metalelektro van 19 september 2019 als gepubliceerd in de Staatscourant op 23 september 2019 nr. 47963 of de opvolgende CAO (beschikbaar budget = € 252.980,--);

 • -

  het AVV-besluit CAO Metaal en Techniek (Metaalbewerkingsbedrijf) van 24 december 2019 als gepubliceerd in de Staatscourant op 30 december 2019 nr. 66377 of de opvolgende CAO (beschikbaar budget = € 282.170,--);

 • -

  het AVV-besluit CAO Metaal en Techniek (Technisch Installatiebedrijf) van 24 december 2019 als gepubliceerd in de Staatscourant op 30 december 2019 nr. 66384 of de opvolgende CAO (beschikbaar budget = € 282.170,--);

 • -

  werkzoekenden die een baan willen verwerven bij bedrijven die vallen onder genoemde CAO ’s en werknemers die in een andere branche of sector werken en zich willen omscholen naar een bedrijf vallend onder de hierboven genoemde CAO ’s.

Artikel 2 Budgetten

Het totale subsidieplafond voor de Uitvoeringsregeling Kansen verzilveren voor vakmanschap 2021 is € 970.000,- Het subsidieplafond is als volgt onderverdeeld:

 • Scholing zittend personeel op gezamenlijk initiatief werkgever en werknemer

€ 425.000,-- voor aanvragen voor activiteiten als vermeld in artikel 2.9 van paragraaf 2.

Per provincie is het deelplafond als volgt:

Provincie Groningen (omvat Arbeidsmarktregio Groningen)

€ 225.000,--

Provincie Fryslân

€ 100.000,--

Provincie Drenthe

€ 100.000,--

 • Persoonlijke scholing op initiatief werknemer of uitzendkracht

€ 147.000,-- voor aanvragen voor activiteiten als vermeld in artikel 3.10 van paragraaf 3. Hiervan is maximaal € 73.500,-- beschikbaar voor uitzendkrachten. Per provincie is het deelplafond als volgt:

Provincie Groningen (omvat Arbeidsmarktregio Groningen)

€ 65.182,--

Provincie Fryslân

€ 40.909,--

Provincie Drenthe

€ 40.909,--

 • Zij-instroom

€ 350.000,-- voor aanvragen voor activiteiten als vermeld in artikel 4.10 van paragraaf 4. Per provincie is het deelplafond als volgt:

Provincie Groningen (omvat Arbeidsmarktregio Groningen)

€ 127.272,--

Provincie Fryslân

€ 111.364,--

Provincie Drenthe

€ 111.364,--

 • Begeleiding van een zij-instromer

€ 48.000,-- voor aanvragen voor activiteiten als vermeld in artikel 5.9 van paragraaf 5. Per provincie is het deelplafond als volgt:

Provincie Groningen (omvat Arbeidsmarktregio Groningen)

€ 21.818,--

Provincie Fryslân

€ 13.091,--

Provincie Drenthe

€ 13.091,--

Artikel 3 Loket om aanvragen in te dienen

Aanvragen voor deze regeling moeten worden ingediend via het loket van Service Punt Techniek. Deze organisatie zal de aanvragen in het webportal van het SNN doorzetten.

Ondertekening