Nadere regel subsidie tegemoetkoming OZB-verhoging kleine ondernemers gemeente Utrecht

Geldend van 13-05-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Utrecht
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Nadere regel subsidie tegemoetkoming OZB-verhoging kleine ondernemers gemeente Utrecht
Citeertitel Nadere regel subsidie tegemoetkoming OZB-verhoging kleine ondernemers
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 156, derde lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-05-2022 Aanpassing artikel 3, lid 3a 47.71 rectificatie

10-05-2022

gmb-2022-214445

Onbekend.
01-04-2022 13-05-2022 Aanpassing art 8, Verhoging van maximale vergoeding van 500 euro naar 100 euro

18-03-2022

gmb-2022-136489

Onbekend.
01-04-2022 01-04-2022 Wijziging waarmee ook ondernemers met een contactberoep in aanmerking komen

18-01-2022

gmb-2022-25047

Onbekend.
01-04-2022 01-04-2022 Nadere regel subsidie voor kleine ondernemers ikv OZB verhoging

14-09-2021

gmb-2021-322918

Onbekend.