Nadere subsidieregels Doortrappen Limburg 2021-2023

Geldend van 20-01-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Limburg
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Nadere subsidieregels Doortrappen Limburg 2021-2023
Citeertitel Nadere subsidieregels Doortrappen Limburg 2021-2023
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht
  2. Provinciewet
  3. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR600894/2

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-01-2022 artikel 9, 11

11-01-2022

prb-2022-718

Onbekend.
21-09-2021 20-01-2022 Nieuwe regeling

14-09-2021

prb-2021-8338

PB 051-2021