Subsidieregeling innovatiematrix Fryslân 2

Geldend van 16-09-2021 t/m 30-06-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Fryslân
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Subsidieregeling innovatiematrix Fryslân 2
Citeertitel Subsidieregeling innovatiematrix Fryslân 2
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR332960/5

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt op 1 juli 2022, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op aanvragen die voor die datum zijn ontvangen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-09-2021 01-07-2022 nieuwe regeling

07-09-2021

prb-2021-8164

01913468