Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Den Helder houdende regels over subsidieverlening aan sportverenigingen (Subsidieverordening sportverenigingen Den Helder)

Geldend van 10-09-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Den Helder
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Den Helder houdende regels over subsidieverlening aan sportverenigingen (Subsidieverordening sportverenigingen Den Helder)
Citeertitel Subsidieverordening sportverenigingen Den Helder
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt Deelsubsidieverordening “Subsidieverlening sportverenigingen” van 11 juli 2016. De data in de considerans zijn ingevuld.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-09-2021 nieuwe regeling

06-09-2021

gmb-2021-309699

2021-033690