Beleidsregels voor de inrichting, het gebruik en verandering van middeneilanden en bermen van rotondes in provinciale wegen

Geldend van 19-11-2010 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Beleidsregels voor de inrichting, het gebruik en verandering van middeneilanden en bermen van rotondes in provinciale wegen
Citeertitel Beleidsregels voor de inrichting, het gebruik en verandering van middeneilanden en bermen van rotondes in provinciale wegen
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR72197/1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-11-2010 nieuwe regeling

13-10-2010

Provinciaal blad van Zuid-Holland, 18 november 2010

Onbekend.