Regeling vervallen per 01-10-2021

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heemstede over de Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten derde kwartaal 2021 (Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK2) Heemstede 2021)

Geldend van 11-08-2021 t/m 30-09-2021 met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Heemstede
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heemstede over de Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten derde kwartaal 2021 (Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK2) Heemstede 2021)
Citeertitel Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK2) Heemstede 2021
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2021-48145

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 35 van de Participatiewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De beleidsregels vervallen op 1 oktober 2021, maar blijven van toepassing op aanvragen die zien op de tegemoetkoming TONK2 en die zijn ingediend uiterlijk op 31 oktober 2021

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-08-2021 01-07-2021 01-10-2021 Nieuwe regeling

06-07-2021

gmb-2021-270218

860490