Besluit hondenuitlaatplaatsen Bernheze 2021’

Geldend van 29-07-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Bernheze
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Besluit hondenuitlaatplaatsen Bernheze 2021’
Citeertitel Aanwijzingsbesluit Hondenuitlaatplaatsen Bernheze 2021
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp Openbare orde en veiligheid
Externe bijlagen exb-2021-45501 exb-2021-45502 exb-2021-45503 exb-2021-45504 exb-2021-45505

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR486446/2

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-07-2021 Nieuwe regeling

20-07-2021

gmb-2021-250173

Onbekend.