Beleidsregels standplaatsen gemeente Someren 2014 (Integrale tekst, geldend per 20 maart 2015, na verwerking van besluit tot wijziging d.d. 5 maart 2015)

Geldend van 04-08-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Someren
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels standplaatsen gemeente Someren 2014 (Integrale tekst, geldend per 20 maart 2015, na verwerking van besluit tot wijziging d.d. 5 maart 2015)
Citeertitel Beleidsregels standplaatsen gemeente Someren 2014
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR298941/3

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-08-2021 wijziging art. 2

10-12-2019

gmb-2021-260009

Onbekend.
01-07-2014 04-08-2021 Nieuwe regeling

22-04-2014

't Contact

Onbekend.