Besluit subsidieplafonds Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap Limburg 2021

Geldend van 30-12-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Limburg
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Besluit subsidieplafonds Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap Limburg 2021
Citeertitel Besluit subsidieplafonds Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap Limburg 2021
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:27 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR660935
  3. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR600894
  4. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR660935

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-2021 artikel 1

21-12-2021

prb-2021-13076

Onbekend.
09-08-2021 30-12-2021 Nieuwe regeling

20-07-2021

prb-2021-6288

PB 043-2021