Besluit van provinciale staten van de provincie Zuid-Holland 14 juli 2021, PZH-2021-774555697, houdende regels omtrent de subsidieplafonds voor 2022-2025 voor de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013, de Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013, de Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland 2020 en de Subsidieregeling beheer recreatiegebieden Zuid-Holland 2021 (Besluit subsidieplafonds Kadernota 2022-2025)

Geldend van 27-07-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Besluit van provinciale staten van de provincie Zuid-Holland 14 juli 2021, PZH-2021-774555697, houdende regels omtrent de subsidieplafonds voor 2022-2025 voor de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013, de Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013, de Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland 2020 en de Subsidieregeling beheer recreatiegebieden Zuid-Holland 2021 (Besluit subsidieplafonds Kadernota 2022-2025)
Citeertitel Besluit subsidieplafonds Kadernota 2022-2025
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:25, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht
  2. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR298777

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-07-2021 nieuwe regeling

14-07-2021

prb-2021-6282

PZH-2021-774555697