Besluit van gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland van 25 mei 2021, PZH-2021-774561291 DOS-2021-0002312, houdende regels omtrent de deelplafonds voor de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 en de Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013 (Besluit deelplafonds Kadernota 2022-2025)

Geldend van 27-07-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Besluit van gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland van 25 mei 2021, PZH-2021-774561291 DOS-2021-0002312, houdende regels omtrent de deelplafonds voor de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 en de Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013 (Besluit deelplafonds Kadernota 2022-2025)
Citeertitel Besluit deelplafonds Kadernota 2022-2025
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:25 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 4:26 van de Algemene wet bestuursrecht
  3. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR298777

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-07-2021 nieuwe regeling

25-05-2021

prb-2021-6280

PZH-2021-774561291