Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Tytsjerksteradiel houdende regels omtrent een voorstel van een initiatiefgerechtigde tot het plaatsen van een onderwerp of voorstel op de agenda van de gemeenteraad (Verordening op het burgerinitiatief Tytsjerksteradiel 2021)

Geldend van 21-07-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Tytsjerksteradiel
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Tytsjerksteradiel houdende regels omtrent een voorstel van een initiatiefgerechtigde tot het plaatsen van een onderwerp of voorstel op de agenda van de gemeenteraad (Verordening op het burgerinitiatief Tytsjerksteradiel 2021)
Citeertitel Verordening op het burgerinitiatief Tytsjerksteradiel 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet
  2. Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening op het burgerinitiatief d.d. 28 november 2002.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-07-2021 nieuwe regeling

10-06-2021

gmb-2021-237175

Z2021-02376 / S2021-11335