Regeling vervallen per 05-11-2022

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Langedijk houdende regels omtrent het anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie (Besluit om te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen)

Geldend van 22-07-2021 t/m 04-11-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Langedijk
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Langedijk houdende regels omtrent het anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie (Besluit om te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen)
Citeertitel Besluit om te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is kracht tot het moment dat de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen in werking treedt.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-07-2021 05-11-2022 nieuwe regeling

29-06-2021

gmb-2021-235848

Onbekend.