Regeling van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van 22 juni 2021 houdende regels omtrent het verstrekken van bijdragen voor klimaatadaptatieprojecten (Bijdrageregeling klimaatadaptatieprojecten Noord-Brabant)

Geldend van 06-07-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Brabant
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Regeling van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van 22 juni 2021 houdende regels omtrent het verstrekken van bijdragen voor klimaatadaptatieprojecten (Bijdrageregeling klimaatadaptatieprojecten Noord-Brabant)
Citeertitel Bijdrageregeling klimaatadaptatieprojecten Noord-Brabant
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp milieu, financiën en economie
Eigen onderwerp bijdrage, milieu, water
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR637121/1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-07-2022 artikel 2, 7, 8, bijlage 1

27-06-2022

prb-2022-7850

C2298551/5088960
08-07-2021 06-07-2022 nieuwe regeling

22-06-2021

prb-2021-5424

C2280858 / 4890037