Regeling vervallen per 14-07-2023

Nadere regel subsidie onderwijs gemeente Utrecht

Geldend van 13-06-2022 t/m 13-07-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Utrecht
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Nadere regel subsidie onderwijs gemeente Utrecht
Citeertitel Nadere regel subsidie onderwijs gemeente Utrecht
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp onderwijs
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 156, derde lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-06-2022 14-07-2023 actualiseringen/verduidelijkingen en verwijdering artikel 3.1.9

07-06-2022

gmb-2022-265947

Onbekend.
01-07-2021 13-06-2022 Wijziging nadere regel

22-06-2021

gmb-2021-206372

Onbekend.