Regeling vervallen per 31-12-2022

TIJDELIJKE SUBSIDIEREGELING VOOR EENMALIGE AANVULLENDE OF ONDERSTEUNENDE SUBSIDIE VOOR KUNST- EN CULTURELE ORGANISATIES, ORANJEVERENIGINGEN EN -STICHTINGEN, VOGELSCHIETORGANISATIES EN BUURT- EN DORPSHUIZEN DOOR COVID-19 IN DE PERIODE 16 MAART 2021 TOT EN MET 15 MAART 2022 IN DE GEMEENTE BRUMMEN

Geldend van 26-03-2022 t/m 30-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Brummen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling TIJDELIJKE SUBSIDIEREGELING VOOR EENMALIGE AANVULLENDE OF ONDERSTEUNENDE SUBSIDIE VOOR KUNST- EN CULTURELE ORGANISATIES, ORANJEVERENIGINGEN EN -STICHTINGEN, VOGELSCHIETORGANISATIES EN BUURT- EN DORPSHUIZEN DOOR COVID-19 IN DE PERIODE 16 MAART 2021 TOT EN MET 15 MAART 2022 IN DE GEMEENTE BRUMMEN
Citeertitel Tijdelijke subsidieregeling wegens COVID-19 voor culturele organisaties en buurt- en dorpshuizen in de gemeente Brummen 2021
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp Tijdelijke subsidieregeling wegens COVID-19 voor culturele organisaties en buurt- en dorpshuizen in de gemeente Brummen 2021
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR430203/1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-03-2022 31-12-2022 gewijzigde regels

23-03-2022

gmb-2022-134024

D377711
30-06-2021 01-09-2021 nieuwe regeling

24-06-2021

gmb-2021-204373

D356176