Standplaatsenbeleid gemeente Oldebroek

Geldend van 29-11-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Oldebroek
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Standplaatsenbeleid gemeente Oldebroek
Citeertitel Standplaatsenbeleid gemeente Oldebroek 2021
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Beleidsregel
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen Bijlage Nota Standplaatsenbeleid

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-11-2023 bijlage

19-09-2023

gmb-2023-507268

2545
01-11-2023 29-11-2023 Actualisatie kaarten standplaatsenbeleid

19-09-2023

gmb-2023-459822

Wijziging kaarten m.b.t. het standplaatsenbeleid
17-10-2023 01-11-2023 Nieuwe regeling

22-06-2021

gmb-2021-203878

1012861