Algemene plaatselijke verordening Lelystad 2021

Geldend van 04-04-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Lelystad
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene plaatselijke verordening Lelystad 2021
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening Lelystad 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 149 van de Gemeentewet
 2. artikel 149a van de Gemeentewet
 3. artikel 151a van de Gemeentewet
 4. artikel 151b van de Gemeentewet
 5. artikel 151c van de Gemeentewet
 6. artikel 151d van de Gemeentewet
 7. artikel 154 van de Gemeentewet
 8. artikel 154a van de Gemeentewet
 9. artikel 3 van de Wet openbare manifestaties
 10. artikel 4 van de Wet openbare manifestaties
 11. artikel 4 van de Drank- en Horecawet
 12. artikel 25a van de Drank- en Horecawet
 13. artikel 25b van de Drank- en Horecawet
 14. artikel 25c van de Drank- en Horecawet
 15. artikel 25d van de Drank- en Horecawet
 16. artikel 30c, tweede lid, van de Wet op de kansspelen
 17. artikel 3 van de Winkeltijdenwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-04-2024 artikel 1:1, 2:24, 2:25, 2:25A, 2:27, 2:28A, 2:28B, 2:28C, 2:28D, 2:39, 2:40D, 2:40G, 2:40H, 2:40N, 2:40O, 2:48A, 2:50A, 2:71, 2:78, 3:7, 3:9, 5:23, 6:5

26-03-2024

gmb-2024-142448

Onbekend.
27-10-2022 04-04-2024 wijziging bestaande regeling

11-10-2022

gmb-2022-477345

Onbekend.
08-07-2021 27-10-2022 nieuwe regeling

22-06-2021

gmb-2021-203463

139