Subsidieregeling RSD FIT! – Duurzame sportinfrastructuur 2021

Geldend van 28-06-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Roosendaal
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieregeling RSD FIT! – Duurzame sportinfrastructuur 2021
Citeertitel Subsidieregeling RSD FIT! - Duurzame sportinfrastructuur 2021
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen, financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR285104

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-06-2021 nieuwe regeling

22-06-2021

gmb-2021-201866

420491