Besluit van de provinciesecretaris de provincie Noord-Holland van 17 juni 2021, nr. 1638587/1651843 houdende regels omtrent ondermandaat, –volmacht en machtiging (Besluit ondermandaat, -volmacht en machtiging Human Resource Management Noord-Holland)

Geldend van 25-01-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Holland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Besluit van de provinciesecretaris de provincie Noord-Holland van 17 juni 2021, nr. 1638587/1651843 houdende regels omtrent ondermandaat, –volmacht en machtiging (Besluit ondermandaat, -volmacht en machtiging Human Resource Management Noord-Holland)
Citeertitel Besluit ondermandaat, -volmacht en machtiging Human Resource Management Noord-Holland
Vastgesteld door gemandateerde functionaris
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. Besluit mandaat, volmacht- en machtiging Human Resource Management Noord-Holland

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-01-2023 artikel 3, 4

13-01-2023

prb-2023-717

1937151/1937170
24-06-2021 25-01-2023 nieuwe regeling

17-06-2021

prb-2021-4940

1638587/1651843