Besluit van de commissaris van de Koning van de provincie Noord-Holland d.d. 9 juni 2021, nr. 1638587/1651315 houdende regels omtrent ondermandaat-, volmacht en -machtiging (Besluit ondermandaat-, volmacht en machtiging Noord-Holland van de commissaris van de Koning aan de sector Kabinet)

Geldend van 24-06-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Holland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Besluit van de commissaris van de Koning van de provincie Noord-Holland d.d. 9 juni 2021, nr. 1638587/1651315 houdende regels omtrent ondermandaat-, volmacht en -machtiging (Besluit ondermandaat-, volmacht en machtiging Noord-Holland van de commissaris van de Koning aan de sector Kabinet)
Citeertitel Besluit ondermandaat-, volmacht en machtiging Noord-Holland van de commissaris van de Koning aan de sector Kabinet
Vastgesteld door commissaris van de koning
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Noord-Holland, provinciaal blad 2017, 144, van de commissaris van de Koning aan de sector Kabinet.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-06-2021 nieuwe regeling

09-06-2021

prb-2021-4938

1638587/1651315