Regeling vervallen per 31-12-2023

Openstellingsbesluit SKNL voor maatregelen Uitvoeringsprogramma Natuur Drenthe 2021-2023

Geldend van 13-03-2023 t/m 30-12-2023 met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Drenthe
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Openstellingsbesluit SKNL voor maatregelen Uitvoeringsprogramma Natuur Drenthe 2021-2023
Citeertitel Openstellingsbesluit SKNL voor maatregelen Uitvoeringsprogramma Natuur Drenthe 2021-2023
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie, milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2 van de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap provincie Drenthe

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-03-2023 01-07-2021 31-12-2023 wijziging artikel 2 en 3

07-03-2023

prb-2023-2722

2023000310
25-06-2021 13-03-2023 openstellingsbesluit

22-06-2021

prb-2021-4925

2021001152