Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Wijdemeren houdende regels omtrent de werkgeverscommissie (Verordening op de werkgeverscommissie Wijdemeren, 2021)

Geldend van 23-06-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Wijdemeren
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Wijdemeren houdende regels omtrent de werkgeverscommissie (Verordening op de werkgeverscommissie Wijdemeren, 2021)
Citeertitel Verordening op de werkgeverscommissie Wijdemeren, 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 83 van de Gemeentewet
  2. artikel 107 van de Gemeentewet
  3. artikel 107a van de Gemeentewet
  4. artikel 107b van de Gemeentewet
  5. artikel 107d van de Gemeentewet
  6. artikel 107e van de Gemeentewet
  7. afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht
  8. Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening op de werkgeverscommissie Wijdemeren, 2010.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-06-2021 nieuwe regeling

08-04-2021

gmb-2021-195935

Onbekend.