Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Wijdemeren houdende regels omtrent de hoorcommissie ruimtelijke plannen (Verordening Hoorcommissie ruimtelijke plannen Wijdemeren, 2021)

Geldend van 19-06-2021 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Wijdemeren
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Wijdemeren houdende regels omtrent de hoorcommissie ruimtelijke plannen (Verordening Hoorcommissie ruimtelijke plannen Wijdemeren, 2021)
Citeertitel Verordening Hoorcommissie ruimtelijke plannen Wijdemeren, 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 84 van de Gemeentewet
  2. artikel 149 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt op het moment dat de Omgevingswet van kracht is.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-06-2021 01-01-2024 nieuwe regeling

10-06-2021

gmb-2021-193850

Onbekend.