Algemene subsidieverordening samenleving gemeente Hellendoorn 2021

Geldend van 08-10-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Hellendoorn
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Algemene subsidieverordening samenleving gemeente Hellendoorn 2021
Citeertitel Algemene subsidieverordening samenleving gemeente Hellendoorn 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Algemene subsidieverordening
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 149 van de Gemeentewet
  2. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Nadere regels accommodatiebeleid gemeente Hellendoorn 2021

Nadere regels maatschappelijke ontwikkeling gemeente Hellendoorn 2021

Nadere regels peuteropvang en voorschoolse educatie gemeente Hellendoorn 2021

Nadere regels sportsubsidies gemeente Hellendoorn 2021

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-10-2022 wijziging artt. 1, 2, 3, 4 en 9

20-09-2022

gmb-2022-446645

2022-008646
12-06-2021 08-10-2022 Nieuwe regeling

25-05-2021

gmb-2021-184463

2020-034651