Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende instellingsbesluit Adviescommissie Samen in zee; versterking cultuur in Zeeland

Geldend van 07-10-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 14-06-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Zeeland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende instellingsbesluit Adviescommissie Samen in zee; versterking cultuur in Zeeland
Citeertitel Instellingsbesluit Adviescommissie Samen in Zee: versterking cultuur in Zeeland
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp algemeen, bestuur en recht
Eigen onderwerp Bestuur
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 82 van de Provinciewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-10-2022 14-06-2022 Art. 13

04-10-2022

prb-2022-11836

207343
11-06-2021 07-10-2022 Nieuwe regeling

08-06-2021

prb-2021-4475

58086