Nadere regels “Fonds Leefbaar Platteland 2021-2023”

Geldend van 01-11-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Flevoland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Nadere regels “Fonds Leefbaar Platteland 2021-2023”
Citeertitel Nadere regels “Fonds Leefbaar Platteland 2021-2023”
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie, bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Subsidieverordening Flevoland 2023

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-2023 aanhef/artikel 1, 7, 13, 14, 15

10-10-2023

prb-2023-12203

3155746
01-08-2023 01-11-2023 artikel 8

20-06-2023

prb-2023-8629

3125469
15-06-2021 01-08-2023 nieuwe regeling

01-06-2021

prb-2021-4430

2793252