Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland houdende nadere regels omtrent het doel om aan potentiële subsidieaanvragers duidelijkheid te verschaffen over de inhoudelijke criteria waaraan subsidieaanvragen worden getoetst en de procedure die daarbij wordt gevolgd voor de sociale cohesie, de leefbaarheid van het Flevolandse platteland en de stad-platteland-relatie (Nadere regels “Fonds Leefbaar Platteland 2021-2023”)

Geldend van 15-06-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Flevoland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland houdende nadere regels omtrent het doel om aan potentiële subsidieaanvragers duidelijkheid te verschaffen over de inhoudelijke criteria waaraan subsidieaanvragen worden getoetst en de procedure die daarbij wordt gevolgd voor de sociale cohesie, de leefbaarheid van het Flevolandse platteland en de stad-platteland-relatie (Nadere regels “Fonds Leefbaar Platteland 2021-2023”)
Citeertitel Nadere regels “Fonds Leefbaar Platteland 2021-2023”
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Flevoland/225449/CVDR225449_2.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-06-2021 nieuwe regeling

01-06-2021

prb-2021-4430

2793252