Erfgoedverordening Nijmegen 2021

Dit is een toekomstige tekst! Geldend vanaf 01-01-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Nijmegen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Erfgoedverordening Nijmegen 2021
Citeertitel Erfgoedverordening Nijmegen 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 3.16 van de Erfgoedwet
  2. artikel 9.1 van de Erfgoedwet
  3. artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  4. artikel 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 paragraaf 2, artikel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

30-11-2022

gmb-2023-227984

Raadsbesluit d.d. 30 november 2022, nr. 86/2022
29-06-2022 01-01-2024 gewijzigde regeling

22-06-2022

gmb-2022-292625

Raadsbesluit d.d. 22 juni 2022, nr. 42/2022
15-03-2022 28-05-2021 29-06-2022 Gewijzigde regeling

09-03-2022

gmb-2022-110463

Raadsbesluit d.d. 9 maart 2022, nr. 01/2022
28-05-2021 15-03-2022 Vervangende regeling

28-04-2021

gmb-2021-164799

Raadsbesluit d.d. 28 april 2021, nr. 20/2021