Subsidieregeling maatschappelijke begeleiding inburgeringsplichtigen Goeree-Overflakkee

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Goeree-Overflakkee
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Subsidieregeling maatschappelijke begeleiding inburgeringsplichtigen Goeree-Overflakkee
Citeertitel Wijziging Subsidieregeling maatschappelijke begeleiding inburgeringsplichtigen Goeree-Overflakkee
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR371474/4

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022 art. 1, 4, 5

14-12-2021

gmb-2021-473040

Z-21-137762/142210
26-05-2021 01-01-2022 nieuwe regeling

11-05-2021

gmb-2021-161059

Z-21-131589/131881