Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân houdende regels omtrent het stimuleren van acties door inwoners die worden gehouden om de leefbaarheid te groten (Subsidieregeling Stimulering Leefbaarheidsactiviteiten in verband met de Coronacrisis)

Geldend van 24-05-2021 t/m heden

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Fryslân
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân houdende regels omtrent het stimuleren van acties door inwoners die worden gehouden om de leefbaarheid te groten (Subsidieregeling Stimulering Leefbaarheidsactiviteiten in verband met de Coronacrisis)
Citeertitel Subsidieregeling Stimulering Leefbaarheidsactiviteiten in verband met de Coronacrisis
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Frysl%C3%A2n/332960/CVDR332960_5.html
  2. Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt van rechtswege op 1 mei 2022.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-05-2021 nieuwe regeling

11-05-2021

prb-2021-3849

GS001637