Regeling vervallen per 01-01-2023

Aanwijzing Functionaris Gegevensbescherming (FG)

Geldend van 14-05-2021 t/m 31-12-2022 met terugwerkende kracht vanaf 19-04-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Elburg
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Aanwijzing Functionaris Gegevensbescherming (FG)
Citeertitel Aanwijzingsbesluit FG
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
  2. artikel 36 van de Wet politiegegevens
  3. artikel 26f van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-05-2021 19-04-2021 01-01-2023 nieuwe regeling

04-05-2021

gmb-2021-151505

Onbekend.