Regeling vervallen per 22-03-2023

Verordening fysieke leefomgeving Medemblik 1ste tranche

Geldend van 11-01-2022 t/m 21-03-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Medemblik
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening fysieke leefomgeving Medemblik 1ste tranche
Citeertitel Verordening fysieke leefomgeving Medemblik 1ste tranche
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 108 van de Gemeentewet
 2. artikel 147 van de Gemeentewet
 3. artikel 149 van de Gemeentewet
 4. artikel 2 van de Woningwet
 5. artikel 8 van de Woningwet
 6. artikel 3.16 van de Erfgoedwet
 7. artikel 9.1 van de Erfgoedwet
 8. Wijzigingswet Monumentenwet 1988 en Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (beperking ministeriële adviesplicht bij aanvragen monumentenvergunning)
 9. artikel 5.4 van de Telecommunicatiewet
 10. artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging
 11. artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 12. artikel 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijk datum van inwerkingtreding.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-01-2022 22-03-2023 artikel 1.8

16-12-2021

gmb-2022-7710

Z-21-138990
28-09-2021 11-01-2022 bijlage 1

09-09-2021

gmb-2021-336634

Onbekend.
15-05-2021 28-09-2021 nieuwe regeling

18-03-2021

gmb-2021-149816

Onbekend.